Gesprekspraktijk ; grammaticale knelpunten ; woordenschatsverwerving ; luisterfragmenten ; tekstbegrip ; schrijfoefeningen - taalcontact